Søk

Støtte til å fange opp dem som sliter på skolen

SATSER: For 2017 er det bevilget 150 millioner til tidlig innsats i skolen. Linnestad og Kaspersen er glad for at Ski og Oppegård får to millioner hver. I midten stortingsrepresentant, Henrik Asheim.

Oppegård og Ski får to millioner kroner hver som ledd i satsingen på tidlig innsats i skolen.

FOLLO: De kaller satsingen Tidlig innsats, og den er ment å fange opp dem som kan falle utenfor i skolen tidligere.

Gruppelederne i Oppegård og Ski Høyre, henholdsvis Siv Kaspersen og Anne Kristine Linnestad er glade for at kommunene får sin andel av midlene. I en pressemelding uttaler Siv Kaspersen:


– I Oppegård passer dette godt inn i en satsing vi allerede er i gang med. Selv om Oppegård har en av landets beste skoleresultater, er vi opptatt av at de svakeste elevene får god nok oppfølging og sikres ferdigheter for å klare seg senere i livet.

Akershuskommunene får totalt 44 millioner, og motivasjonen fra regjeringens side er denne:

Elever i norsk skole lærer ikke nok. Mange blir hengende etter tidlig i skoleløpet, og klarer aldri å ta inn igjen forspranget til klassekameratene. Resultatet er høyt frafall fra videregående skole. For mange blir det et permanent utenforskap. Tidlig innsats vil derfor være regjeringens viktigste satsing på skolefeltet i de kommende årene. Regjeringen vil våren 2017 legge frem en stortingsmelding med en rekke tiltak for forsterket tidlig innsats. Blant annet foreslås det å innføre en plikt for kommunene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. Pengene vil komme allerede før selve lovendringen.