Søk
Anne Kristine Linnestad

Ski Høyre ønsker en felles trygghetsstandard på alle sykehjem

Alle vi som har hatt foreldre på ulike sykehjem, vet hvordan kvaliteten på sykehjemmene kan variere landet rundt, og ofte også innen den enkelte kommune. Derfor er det mange av oss som brenner for å gjøre noe med dette! Når regjeringen i disse dager kommer med et utspill om trygghetsstandard for alle norske sykehjem, passer dette som hånd i hanske for Ski!

Ski Høyre vil bruke regjeringens nye trygghetsstandard for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Problemet ligger ikke hos personalet. Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler et verktøy for å forbedre kvaliteten på tilbudet. Svaret på det er en trygghetsstandard som alle landets sykehjem skal kunne ta i bruk.

Trygghetsstandarden skal blant annet konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, organisering og profesjonell praksis.

Hvorfor går vi inn for dette i Ski? Er det ikke bra nok fra før? Jo, men vi er opptatt av å kvalitetssikre at alle våre innbyggere får verdig og god omsorg når de har behov for det.

Vi vil at alle sykehjem i Ski skal kvalifisere til denne trygghetsstandarden. Ingen sykehjem i Ski bør falle under trygghetsstandarden når den er på plass. Det må være vår ambisjon.

Før vi kommer så langt må imidlertid verktøyet utvikles ferdig og testes. Regjeringen vil invitere bruker og pårørende, organisasjoner, yrkesorganisasjonene og KS til å delta i prosjektets styringsgruppe, som i samarbeid med Helsedirektoratet skal konkretisere kravene til god praksis.

Helsedirektoratet skal deretter prøve ut verktøyet i noen utvalgte sykehjem. Dette skal skje ved at sykehjemmene gir konkrete eksempler på hvordan de arbeider for å sikre god kvalitet, og hvordan de måler resultatet av arbeidet.

Sluttproduktet skal være et verktøy for kvalitet som kan tas i bruk av sykehjem over hele landet!