Søk
Anne Kristine Linnestad, ordførerkandidat for Ski Høyre

Gi flere unge lærlingplass

Hvert år står mellom 6000 og 8000 ungdommer uten læreplass. Dette er arbeidskraft Norge trenger. Derfor fortsetter regjeringen innsatsen for flere læreplasser i statsbudsjettet for 2016. Flere læreplasser er den beste måten å sørge for at flere fullfører fagbrevet sitt og at vi får flere dyktige fagarbeidere.

I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen:

  • Øke lærlingtilskuddet med 2500 kr per kontrakt, den fjerde økningen på to år.

  • Øke tilskuddet til lærlinger med særskilte behov med 6 mill. kroner, for å gjøre det lettere for denne gruppen å få lærlingplass.

  • Regjeringen vil også opprette et godkjenningsorgan for utenlandsk utdanning. Regjeringen setter av 17 mill. kr til dette i statsbudsjettet for 2016.

  • Mange av dem som blir arbeidsledige er fagarbeidere med utdanning fra utlandet, særlig Øst-Europa. For at disse skal komme i jobb igjen så snart som mulig, er det viktig at de får anerkjent den kompetansen de har.

Dette kommer på toppen av det vi allerede har iverksatt!

Regjeringen har:

  • Økt lærlingtilskuddet med 12 500 kr på to år.      

  • Økt tilskuddet til lærlinger med særskilte behov.

  • Skjerpet lærlingeklausulen slik at det stilles krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.

  • Lansert en strategi for flere lærlinger i statlige virksomheter.

  • Etablert en merkeordning for lærebedrifter sik at det blir lettere for forbrukere å velge lærebedrifter.

  • Styrket hospiteringsordningen for yrkesfaglærere.

Det nasjonale målet for lærlinger i kommunale virksomheter er 1/1000 innbyggere. Dette målet har vi overoppfylt de siste årene og i år har 41 ungdommer lærlingeplassen sin i Ski kommune.

Jeg oppfordrer næringslivet i Ski og Follo til å opprette lærlingeplasser i sin bedrift – Ungdommene er fremtiden vår og lærlingene vil bli gode, kompetente, faglærte ansatte når de har fått fagbrevet sitt.