Søk

Ski Høyres Dag Mork Ulnes "Vil sette bonden på kartet"

Full gass i bøndenes hus!


Samtidig med at vi besøkte det nye vertskapet i Bøndenes Hus i Ski, traff vi også styreleder Dag Mork Ulnes. Sammen med andre ildsjeler ønsker han å sette både bonden og Bøndenes Hus på kartet i kommunen.

- Vi har et flott hus og et profesjonelt vertskap og nå er det jammen på tide at folk i Ski får vite om det, sier Mork Ulnes.

Dag Mork Ulnes er en verdensmann fra Ski. Bonde på Søndre Midtsjø, sivilagronom, pensjonert ambassadør og aktiv lokalpolitiker i Ski. Som pensjonist har han og hans kone flyttet tilbake til farsgården, og med diplomatisk erfaring og politisk kløkt, vil Mork Ulnes, Nils Haugland og de andre ildsjelene i Bøndenes Hus, skape nytt liv i det gamle forsamlingslokalet. Kristenliv i Ski Som odelsgutt og bondesønn kan Mork Ulnes fortelle mange historier fra kristenlivet i Ski fra 1930-årene og oppover.

- På begynnelsen av 1900-tallet var det mange som spilte seg fra både gård og grunn. Mange reagerte på dette og i Ski ble Ski Østre Misjonsforening etablert. Min mor kom med i misjonsarbeidet på 30-tallet og var blant dem som engasjerte seg, og det ble en voldsom vekkelsesoppblomstring rundt edruskap og misjon, forteller Ulnes. Hans mor kunne fortelle at flere av bygdas menn syntes at en ny forening var flotte greier, og dro på møtene med brennevin i begge hender. De ble selvsagt kastet ut og måtte pent love bot og bedring for å slippe inn i det nye, gode selskap.På begynnelsen av 1900-tallet var det mange som spilte seg fra både gård og grunn. Mange reagerte på dette og i Ski ble Ski Østre Misjonsforening etablert. Min mor kom med i misjonsarbeidet på 30-tallet og var blant dem som engasjerte seg, og det ble en voldsom vekkelsesoppblomstring rundt edruskap og misjon, forteller Ulnes. Hans mor kunne fortelle at flere av bygdas menn syntes at en ny forening var flotte greier, og dro på møtene med brennevin i begge hender. De ble selvsagt kastet ut og måtte pent love bot og bedring for å slippe inn i det nye, gode selskap.

- Kanskje ble min kristne grunntro sådd i de årene. Som liten gutt var det enormt spennende hver gang det kom en misjonær på besøk. De viste lysbilder og fortalte spennende historier fra steder i verden vi bare kunne drømme om, og Jesus var alltid en snill fyr som aldri dømte noen. Verden rundt Misjonærene med sine lysbilder var med på å åpne verden for unge Mork Ulnes og mange av hans jevnaldrende. Misjonsforeningene spredte glede og samhold, men gikk nok litt dårlig sammen med de mer pietistiske bedehusene.

- Vi skal ikke lenger tilbake enn til 50-tallet for å oppleve Ski helt annerledes enn i dag. Møtene var ofte på gårdene og kollekt ble samlet inn i den stedlige sukkerbollen. Jeg husker godt gamle Jens Grøstad ga 100.- kroner. Det var MYE penger den gangen. Jeg husker også det ikke ble godtatt å bruke lebestift for unge jenter i det lokale misjonsmiljøet før på 1950-tallet. At verden ble åpnet for bondesønnen fra Ski er det ingen tvil om. Et langt liv som diplomat har ført ham og familien rundt omkring i verden.

- Det har vært fantastisk spennende, og viktige år. Nå er vi tilbake i Ski og driver gård, forsamlingshus og lokalpolitikk etter beste evne, smiler Dag Mork Ulnes.