Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trafikk og samferdsel

Ski Høyre er opptatt av behovet for gode veier som er trygge for gående, syklister og bilister. Det er til dels store avstander i Ski og kommunen er et pressområde. Dette krever økt oppmerksomhet rundt gode og fremtidsrettede samferdselsløsninger.

Den næringsvennlige kommunen

Ski kommune skal være attraktiv for næringslivet gjennom rask, kompetent og imøtekommende service. Nye arbeidsplasser skapes gjennom å gjøre kommunen attraktiv for bosetting av høyt kvalifisert arbeidskraft og gjennom attraktive rammevilkår. Derfor henger næringsvennlighet nøye sammen med kommunens øvrige tilbud.

Helse og omsorg

Ski Høyre vil sikre et godt og individuelt tilpasset tjenestetilbud til alle som trenger bistand. For Høyre er valgfrihet en verdi i seg selv som henger nært sammen med verdighet. Kommunens tjenester skal bidra til at alle får en mulighet til å delta i samfunnet og i størst mulig grad klare seg selv.

Skole og utdanning

Skolene i kommunen skal gi elevene kompetanse og ferdigheter som forbereder dem til arbeidslivet eller videre studier. Skolene skal være kjennetegnet av kvalitet, trygghet og trivsel. Skolene i kommunen skal fremme en prestasjonskultur som er attraktiv for de beste lærerne. Gode lærere er grunnleggende for kvaliteten på undervisningen. Kommunen skal være åpen for nytenkning og alternative pedagogiske modeller.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her