Vår visjon

Ullensaker Høyre ønsker at Ullensaker skal være en åpen og tilgjengelig kommune hvor alle er inkludert, hvor alle får dra nytte av sin kreativitet og sitt pågangsmot, og hvor alle kan utvikle seg etter sine evner, ønsker og behov.

Våre hovedsaker

Gode barnehager og skoler

Ullensaker Høyre ønsker et trygt oppvekstmiljø gjennom et godt barnehagetilbud og en god skole. Vi skal gi elevene mulighet til å realisere sine evner. Foreldrene har ansvaret for å gi barna sine læring, oppdragelse og gode oppvekstsvilkår.

Kvalitet i omsorgen

Ullensaker Høyre vil at den enkelte bruker får tjenester som er preget av koordinert tilrettelegging og kvalitet som gir mestring, der hverdagsrehabilitering er en viktig faktor.

Utvikle samferdsel og miljø

Ullensaker, med den største befolkningsveksten i regionen, har et for dårlig kollektivtilbud. Høyre ønsker trygge, miljøvennlig, effektive og fremtidsrettede transportløsninger som fungerer for alle hele året. Et bra tilbud til kollektivreisende, fotgjengere og syklister vil også være viktig i et folkehelseperspektiv.

Næringsutvikling

Ullensaker Høyre vil sørge for at kommunen oppleves som næringsvennlig, blant annet gjennom god service fra kommunale enheter og at vi ønsker nyetableringer velkommen.

Se vår politikk

Ullensaker

Akershus

Kontakt

Even Mølmshaug
Leder
Telefon: 99094678

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

25 okt

Åpent møte

Sted: Hydranten - Jessheim
Dato: 25. okt 2018
Tid: 19:00
15 nov

Nominasjonsmøte nr 2

Sted: Ullensaker rådhus - Ullr
Dato: 15. nov 2018
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk