Lars Vidvei
Lars Vidvei innstilles som ny leder i Ullensaker Høyre

Innstilling på styret i Ullensaker Høyre

Valgkomiteen i Ullensaker Høyre innstiller på følgende tillitsvalgte til valget ved årsmøtet 28. januar 2016:

Leder Lars Vidvei Velges for 1 år

1. nestleder Solveig Grene Seipæjærvi Velges for 2 år

2. nestleder Siv S. Kjøbli Velges for 2 år

Kvinnepolitisk: Halldis Helleberg Gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Nadia Voukelatos Velges for 2 år

Styremedlem: Mahmood Ahmad Velges for 1 år

Styremedlem: Eve Munthe-Kaas Gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Hans Petter Lindstad Velges for 2 år

Styremedlem: Øyvind Frigaard Ikke på valg

Gruppeleder: Karianne Wanggaard Ikke på valg

Varaordfører: Willy Kvilten Ikke på valg

Senior Høyre: Steinar Ørum Ikke på valg

Unge Høyre: Nicolai Præsthus Ikke på valg

Vara: Jon Ferdinand Finne Velges for 1 år

Vara: Johnny Brenna Velges for 1 år

Vara: Per Jonny Kristiansen Gjenvalg for 1 år

Vara: Edin Alisic Gjenvalg for 1 år

Vara: Kristoffer Kvilten Velges for 1 år

Vara: Margareth Myrlund Velges for 1 år

Revisor 1: Kristoffer Kvilten Gjenvalg for 1 år

Revisor 2: Nils Halaas Gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen har gjennom den enstemmige innstillingen som foreligger lyktes med å skape et spennende team som vi tror på. Det er gitt økt ansvar til noen av foreningens talenter, funnet plass til nye og spennende bekjentskap, samtidig som styret klarer å opprettholde kontinuiteten. Vi er spente på å se hva det nye styret vil utrette.

Når dagens leder Trude Hov-Sørensen selv ønsket avløsning har valgkomiteen samlet seg rundt Lars Vidvei som foreslås ovenfor Årsmøte som den nye lederen av foreningen. Videre foreslås kommunestyremedlem og fraksjonsleder i Hovedutvalget for helse og sosial omsorg Solveig Grene Seipæjærvi som ny politisk 1. nestleder og varamedlem til Hovedutvalg for skole og barnehage Siv S. Kjøbli som ny organisatorisk 2. nestleder.

Her blir du litt mer kjent med Lars og hans tanker om hva som er viktig for han som ny leder av Ullensaker Høyre:

- Jeg er en Ullensakermann som har passert 50 år og har bodd nærmere 40 år i kommunen med unntak av noen år i Forsvaret og studier. Er høgskoleutdannet innenfor offentlig politikk og administrasjon og HR. I mitt yrkesliv har jeg stort sett arbeidet med organisasjonsutvikling i prosjekter innen media, idrett, reiseliv og er nå i et prosjekt i NAV hvor man ser på hvordan kontorene skal organisere seg i fremtiden. Med så mange år i kommunen og engasjert innen idrett og politikk, er jeg opptatt av hvordan vi skal legge forholdene til rette i en kommune i vekst. Alle, fra de yngste til våre eldste skal ha det godt og trygt i vår kommune. Jeg er glad i hele regionen og har liten forståelse for at vi ikke skal organisere oss som en region på Øvre Romerike. Jeg har en periode som fast medlem i kommunestyre 2003 - 2007 og satt i forrige periode som vara i et hovedutvalg. Denne perioden er jeg 1. vara til kommunestyret. Styrets oppgave bør være å samle foreningen, trekke linjene frem i tid og skape en forening med stor aktivitet og engasjement.

Valgkomiteen har bestått av Tim Holmvik (leder), Unn Haaland og Lars Berge.

På vegne av Valgkomiteen

Tim A. Holmvik (leder)