Lavere skatter gir flere trygge arbeidsplasser
Lavere skatter gir flere trygge arbeidsplasser i Ullensaker

Ja til trygge arbeidsplasser og gründere

Ullensaker er Romerikes mest næringsvennlige kommune. Høyre vil styrke Romerike for fremtiden.

Ullensaker er Romerikes mest næringsvennlige kommune. Det er en styrke å ha et aktivt og fremtidsrettet næringsliv, når oljeprisen er mer enn halvert. En positiv næringspolitikk skaper trygge arbeidsplasser. Flere arbeidsplasser gir økte skatteinntekter. Et robust næringsliv gir økt velferd. Høyre vil styrke Romerike for fremtiden.

Næringslivets ordfører
Kampen mot å stå utenfor vinnes hver gang en ny jobb skapes. Det er mye velferd i å ha jobb, både økonomisk og sosialt. Vi opplever at Arbeiderpartiet i Ullensaker er på jakt etter å svekke næringslivets muligheter til å skape trygge arbeidsplasser. Det er betenkelig for å en vekstkommune å gå fra en næringsvennlig ordfører, til en som sliter med å forstå næringslivet. Det kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser i Ullensaker i lang tid fremover. Anette Solli og Willy Kvilten er næringsvennlige ordførere.

Nei til eiendomsskatt
Vi er glad for at Ullensaker Høyre har en tydelig næringspolitikk. Vi skal skape vekst og velstand igjennom et lønnsomt næringsliv og trygge arbeidsplasser. Derfor er nei til eiendomsskatt et opplagt valg. Jeg er glad for at Lars Egil Berg og Senterpartiet er klokkeklar i sitt nei til eiendomsskatt. Det er god borgerlig politikk.

Ungdom og gründere
Vi har en regjering som reagerer med handling når ungdom og gründere trenger et løft. Ungdom skal raskere inn i jobb. Derfor ønsker vi et mer fleksibelt arbeidsliv, økt lærlingetilskudd og et sterkere yrkesfag. Innovasjon Norge styrkes, nettopp fordi vi ønsker å skape flere muligheter for morgendagens gründere.

Positiv næringspolitikk gir velferd
Skattlegging av trygge arbeidsplasser, tåkeprat om kommunereformen og politikk som gjør det vanskeligere å ansette flere raskere, er vårt inntrykk av Arbeiderpartiets næringspolitikk. Ullensaker fortjener en ledelse som ønsker trygge arbeidsplasser, fremfor å straffe næringslivet.

Ambisjoner for politikk
Politikk må skapes og gjennomføres. Politiske resultater kan ikke bare vedtas. Høyre har solid erfaring med å regjere både i Ullensaker og Akershus. Vi skaper politikk for dem som trenger det mest, slik at vi kan skape muligheter for alle.

Høyre vil:
• Ha Ullensaker fri for eiendomsskatt, fordi skattelettelser skaper arbeidsplasser
• Bidra til Nordens beste skole i Akershus
• Ha flere unge, raskere ut i jobb
• Omstille for å skape flere trygge arbeidsplasser

Jobb skaper velferd. Høyre vil modernisere Ullensaker. Ap vil reversere Stem Høyre ved kommune- og fylkestingsvalget. Det gir muligheter for alle. Godt valg! 

Lars Berge
Kandidat til Akershus fylkesting og Ullensaker kommune (H)

Karianne Raad Wanggaard
Kandidat til Ullensaker kommune (H)

Nina Ellingsen
Kandidat til Ullensaker kommune (H)