Nytt svømmeanlegg på Jessheim

Ullensaker Høyre har programfestet nytt svømmeanlegg på Jessheim

Høyre lovet i 2007
Til kommunevalget i 2007 gikk Ullensaker Høyre til valg på vår drøm om å etablere samtlige av Jessheims nye idrettsanlegg på «Idrettscampus Gystadmarka». I hvert eneste budsjett etter dette har Høyre vært garantisten for at dette løftet har blitt holdt ovenfor innbyggerne. Resultatet ser vi i dag når samtlige anlegg er etablert og tatt i bruk med unntak av svømmeanlegget. Idrettsanleggene fremstår så komplette at besøkende må klype seg i armen for å forstå hva som faktisk er mulig å få til bare man samarbeider godt politisk i posisjonspartiene og med administrasjonen. Det gjør vi i Ullensaker og det vil vi fortsette med fremover

Hvor bør svømmeanlegget ligge?
Det er i idrettsparken det nye svømmeanlegget hører hjemme. Der kan den utvikles sammen med de eksisterende anleggene og en kan få til samdriftsfordeler som en ikke får ved å legge et nytt svømmeanlegg et annet sted. Der kan også folk som er ferdige med sin time med rytmisk sportsgymnastikk, håndball eller innebandy, har spilt fotballkamp eller ishockey avslutte med en svømmeøkt og kanskje kombinere både svømming, vannsklier og klatrevegger? Både økonomisk og byutviklingsmessig er det klokt å samle idrettsanleggene der de hører hjemme – nemlig i «Idrettscampus Gystadmarka».


God samfunnsøkonomi og arena for likeverd
Høyre er opptatt av at idretten i Ullensaker skal ha gode kår fordi det er god samfunnsøkonomi i å legge til rette for fysisk aktivitet. Selv om det er kostbart både å bygge og drifte et nytt svømmeanlegg mener vi at det er klokt å gjennomføre et slikt løft. Idrett og fysisk aktivitet er store og verdifulle fellesskap. De bidrar til bedre folkehelse og er arenaer som fremmer likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Høyre satser derfor på et svømmeanlegg hvor gjerne nytenkning er i fremsete og hvor vi inviterer nabokommuner, næringsliv og idretten selv til å delta aktivt i prosessen.

God folkehelse og livsviktig kunnskap
Svømmehallen på Vesong er i bruk mesteparten av uken av ulike grupper, så behov for mer anleggskapasitet er tilstede. Ullensakersvømmerne har mange treningstimer her, men det er også mulig for andre grupper å bruke hallen gjennom åpne timer på fredager hvor folkebadet åpner for uorganisert bruk. Det er viktig at vi som politikere hele tiden legger forholdene til rette slik at folkehelsen opprettholdes og forbedres. H fikk i siste Hovedutvalg for Tekniske tjenester, Idrett og Kultur gjennomslag for vårt forslag om at kommunens svømmefasiliteter må være åpne i ferier, etc frem til det nye svømmeanlegget står klart. Det er de ikke i dag.

Dessuten går vi nå inn i sommersesongen hvor vi vet at det kun er halvparten av de som burde kunne svømme som faktisk kan svømme. Vi vil forebygge de 10 drukningsulykkene som skjer hver måned og da må vi ta vårt samfunnsansvar og etablere flere svømmeanlegg.

Høyre gir seg aldri
Når det gjelder svømmeanlegget vil vi i Høyre arbeide knallhardt for etableringen av det nye svømmeanlegget og vi vil at byggingen påbegynnes i 2016. Vi fortsetter vårt initiativ for å få realisert et svømmeanlegg og det er helt avgjørende at dette samarbeidet omfatter svømmeklubben, Idrettsrådet og kommunens Idrettsavdeling. Jessheim har kanskje Østlandets fineste idrettspark og den er til glede for alle regionens innbyggere. Sammen med idretten selv har vi bygget opp parken over tid og den ligger et drøyt steinkast fra sentrum. Vi hadde ikke fått til en slik park om ikke kommunens administrasjon, den politiske posisjonen og idrettslagene hadde dratt i samme retning. 

Velger-garanti
En stemme til Høyre ved høstens valg vil trygge og forsterke etableringen av svømmeanlegget på Gystadmarka og forsterke tilbudet til barn og unge. 

Willy Kvilten, ordførerkandidat, Karianne Wanggaard, 2. kandidat, Tim A. Holmvik, 3. kandidat, Nina Ellingsen, 4. kandidat, Martin Willoch Olstad, 5. kandidat, Chirsten Castberg, 6. kandidat, Lars Berge, 7. kandidat, Solveig Seipæjærvi, 8. kandidat, Hans Jørgen Borgen, 9. kandidat, Trude Hov-Sørensen, 10. kandidat