Velkommen til nytt barnehage og skoleår

Mange barnehage- og skolestartere står foran ett av sine aller mest spente øyeblikk i disse dager, mens andre gleder seg til igjen og møte kompiser og ansatte. Jeg vil med dette ønske hjertelig velkommen til et nytt barnehage- og skoleår 2016-2017.
En god skole krever et godt læringsmiljø, funksjonelle skolebygg, kvalifiserte og engasjerte lærere, kvalitetsinnhold og fokus på læringsutbytte i undervisningen. En god skole skaper muligheter for alle. Ullensakerskolen har høye ambisjoner om å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter.

Nøkkeltall

Vi starter det nye året med rundt 2.100 barn i Ullensakerbarnehagens private og kommunale barnehager hvilket betyr at vi har full barnehagedekning. Vi har også rundt 4.800 elever i våre kommunale skoler, noe som betyr at vi allerede har økt elevtallet med ca. 110 elever siden i fjor. Noen av elevene våre går også på privat drevet grunnskole. 

Med rundt regnet 7.000 elever og barn i skole og barnehage som med sine foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere i det daglige arbeidet. Vi har dessuten mer enn 800 ansatte i våre skoler og barnehager som bidrar til det daglige læringsutbyttet. Ullensaker kommune har høy kompetanse blant våre ansatte som bidrar til dette med betydelig innsats hvert år. Høy kompetanse danner et sentralt og helt nødvendig grunnlag for den jobben som skal gjøres hver dag i våre skoler og barnehager, som sikrer at barn og unge utvikler seg positivt, lærer og oppfyller sitt potensial.  Vi har høye forventninger til våre ansatte.  Jeg vil også trekke fram at vi ser mer og mer viktigheten av dyktige ledere på enhetene som driver arbeidet framover til det beste for våre barn og elever. 

Vi har en rekke spennende prosjekter foran oss dette barnehage- og skoleåret;
  • Ullensaker er for eksempel utpekt som realfagkommune av Utdanningsdirektoratet. Dette har utløst arbeidet med en handlingsplan som skal bidra til godt fokus på realfag de neste årene både i barnehage og skole. 
  • Vi forventer høyt fokus på digital kompetanse etter at vi har vedtatt et prosjekt med læringsbrett i opplæringen. 
  • Vi har fått være med på direktoratets forsøk med programmering på ungdomstrinnet i tillegg. 
  • Tre skoler deltar i læringsbrett-satsingen, mens to ungdomsskoler deltar i forsøk med programmering.  
  • Vi skal også etablere senter for digital kompetanse på Gystadmarka ungdomsskole når den står klar. 

Felles satsninger
Felles for skole og barnehage er blant annet satsing på språk-, lese- og skrivekompetanse. Dette er grunnleggende kompetanse som er basis for all annen læring. Derfor har vi etablert fire lese- og skriveveiledere for skole og to språkveiledere for barnehage i kommunen vår. 

Vi holder fokus på økt læringsutbytte også i skoleåret som kommer. Læring gjennom lek i barnehagen - litt mer alvor i grunnskolen. Elevene våre fortjener det beste og vi skal heie dem fram til gode resultater. Resultater som blir avgjørende for dem når de skal videre i sin utdanning.  

Miljøarbeidere/-terapeuter skal finnes på hver eneste skole hvor hensikten er at vi gjennom tidlig innsats skal fange opp de elevene som av en eller annen grunn ikke opplever en fin dag. 

Mobbing opplever heldigvis færre og færre elever i Ullensakerskolen men jeg vil be dere alle sammen om å gjøre alt som er mulig for å unngå mobbing slik at ingen elever gruer seg til å gå på skolen. Spesielt må vi være aktsomme slik at ingen settes i den digitale gapestokken, hverken elever, foresatte eller lærere fortjener å være der. 

Til foresatte
Som foreldre ber jeg dere være aktive og stille krav til barnehagen og skolen. Husk at dersom du identifiserer et forbedringsområde bør du samtidig fremme et løsningsforslag for på den positive måten vil vi i fellesskap utvikle oss. Engasjer dere i FAU, SU, komiteer for sosiale aktiviteter, etc. for på den måten bidrar du til trygge nærmiljøer. Sørg samtidig for at kontaktlærer og samtlige foresatte inviteres inn i foresattegruppens lukkede Facebook-gruppe eller lignende slik at kommunikasjonsstøy og misforståelser unngås.

Har du forslag til hvordan vi skal fortsette og utvikle oss fremover er det bare å ta direkte kontakt med undertegnede, en av Ullensakers flinke lokalpolitikere eller med vår dyktige administrasjon.

Lykke til og velkommen til verdens beste Ullensakerbarnehage og Ullensakerskolen som vi skriver med stor U, det fortjener våre barn og ansatte.

Tim A. Holmvik (H)
Leder av hovedutvalg for skole og barnehage