Årsmøte - Ullensaker Høyre

Vel møtt til årsmøte i Ullensaker Høyre. Se vedlagt agenda for årsmøte.


Nedenfor følger agenda:


Foredrag

Stortingsrepresentant Tone W Trøen, Akershus

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen

2. kandidat på Akershus Høyres liste til Stortingsvalget 2017


Presentasjon

Turid Kristensen

5. kandidat på Akershus Høyres liste til Stortingsvalget 2017


Bevertning


Årsmøte

Sak 1. Godkjenning av innkalling og agenda

Sak 2. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere

Sak 3. Styrets beretning, inkl rapport fra kommunestyregruppen

Sak 4. Regnskap 2015

Tidligere behandlet og skal kun tas til orientering

Regnskapsrapport 1. jan 2016 – 31. okt 2016 presenteres og skal kun tas til orientering

Sak 5. Budsjett 2017

Skal kun tas til orientering

Sak 6. Innkomne saker

Fellesvedtekter kommuneforening

Sak 7. Valg

• Ullensaker Høyres styre

• Utsendinger til Akershus Høyres årsmøte og representantskapet i Akershus Høyre