Representanter for partiet pleier å si at "1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig". Vi setter stor pris på redaksjonenes faktasjekking av politikerne, det bidrar til en bedre debatt og en bedre valgkamp.

De nasjonale prøvene (2007) viser at 23 % av elevene havnet i nedre kategori på lese- og skriveferdigheter, en kategori for de som er så svake i lesing og skriving at de har problemer med å skrive jobbsøknad.

NIFU STEP (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) sier i en rapport at 20 % av elevene ikke har de nødvendige faglige forutsetningene for å nå målet om yrkes- eller studiekompetanse.

At lesing og skriving er den aller mest grunnleggende faglige forutsetningen for å få yrkes- eller studiekompetanse vil vi tro det er bred enighet om.

Hvis noen mener Høyres representanter bør gå over til å si "Norsk skole gir ikke 1 av 5 elever de grunnleggende forutsetninger for å nå målet om yrkes- eller studiekompetanse" for å høyne presisjonsnivået lever vi godt med det.

Høyre har ikke som mål å overdrive tilstanden i norsk skole, men vi ønsker heller ikke å underdrive hvor alvorlig svikten mot 1 av 5 elever er.

Høyres problembeskrivelse av skolen vil fortsatt være at 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok, og at 1 av 3 elever dropper ut av videregående - med de enorme konsekvensene det har for resten av livet til hver enkelt som sviktes. Og vi vil fortsatt fokusere på at bedre lærere er det viktigste vi kan gjøre for å få slutt på de begredelige tallene.

Hvis noen mener det skal være viktigere hvorvidt ordene "skikkelig" eller "godt nok" legges til bak utsagnet om 1 av 5, enn det faktum at 1 av 5 sviktes så får de leve med at Høyre mener det motsatte.

Kilder:
NIFU STEP Rapportserie, nr 40/01.06.2008
Aftenposten
VG