– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha nulltoleranse for enkel hverdagskriminalitet som nasking, lommetyverier og boliginnbrudd. Det er oppsiktsvekkende at så mange saker blir henlagt - til tross for at det er kjent gjerningsmann. Hvis folk heller dropper å anmelde, så svekker det politiets tillit. Alt må påtales, mener Rafiq til Groruddalen.no.

Hun ønsker at polititjenestemenn skal bruke mindre tid på det hun kaller «papirflytting». I den forbindelse ønsker Høyre-politikeren flere sivilt ansatte i politiet som kan ta seg av typiske kontoroppgaver.

– Men det er ikke snakk om å ansette hvem som helst. Det er viktig å få inn kvalifiserte, sivile mennesker som kan bistå politiet på en god måte. Jeg kjenner dessverre mange utdannede politifolk som føler at byråkratiet opptar altfor store deler av arbeidsdagen deres.

– Politiet sier at det ofte står på ressursene. Dersom kommunen vil ha et ekstra fokus på et utsatt område, så kan de kjøpe tjenester av politiet. Jeg tror det er viktig at vi tenker annerledes og ser gode løsninger, sier hun til Groruddalen.no.

Les hele saken her.

Her er Rafiqs ti tiltak:

  • Styrke bemanningen og sørge for et mer synlig politi.
  • Oslo kommune kan kjøpe polititjenester fra Oslo politidistrikt til konsentrert innsats i prioriterte områder.
  • Ha nulltoleranse overfor hverdagskriminalitet. Selv mindre lovbrudd skal straffes og påtales.
  • Utarbeide belønningsordninger for kommuner, bydeler og politi som lykkes med forebyggende arbeid.
  • Overlate flere administrative oppgaver til kvalifisert personell. Dette for å frigjøre politiutdannede til etterforskning og patruljering.
  • Utrede en plan for IKT-investeringer i politiet.
  • Bekjempe ulovlig tagging og forby kommunale taggevegger i hele byen
  • Gjøre Groruddalen trygg og tilgjengelig der folk ferdes gjennom virkemidler som belysning, fremkommelighet og bedre renhold.
  • Forsterke det forebyggende samarbeidet mellom politi, skole, myndigheter, frivillige og private virksomheter.
  • Fortsette å styrke SaLTo-samarbeidet (Sammen lager vi et trygt Oslo) mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.