Siden den gang har han vært et aktivt medlem i partiet, og har bidratt i en rekke forskjellige verv, blant annet som leder i Skien Unge Høyre, leder i Asker Høyre og medlem av herredsstyret.

I går ble dagen markert sammen med Høyres nestleder Jan Tore Sanner, ordfører i Asker Lene Conradi, og ledelsen i Asker Høyre.

Roald Kåreid har mange minner fra sin tid i Høyre, men et skiller seg spesielt ut:

- Jeg har opplevd mange Høyreledere, men jeg setter Hambro spesielt høyt. Jeg husker at jeg som leder i Skien Unge Høyre arrangerte et medlemsmøte hvor Hambro stilte som foredragsholder. Det var en ubetinget suksess.

Jubilanten følger fortsatt aktivt med i politikken, og de siste 2,5 årene har han kun gått glipp av 2 møter i Asker Senior Høyre. Han har oppskriften for valgseier i 2013 klar: Høyre må fortsette å snakke om egen politikk.

Jan Tore Sanner synes det var spesielt gledelig å kunne ønske jubilanten til lykke med dagen på vegne av partiledelsen. Han trakk frem et sitat fra Trygve Bull i sin tale til Kåreid:

- Med et medlemskap i Høyre gjennom 82 år gir han innhold til Trygve Bull sine ord om at "Høyre er fra evighet til evighet". Høyres styrke ligger i at partiet bygger på noen evigvarende verdier; frihet, ansvar og mangfold. Verdier som er like moderne og aktuelle idag som da Roald meldte seg inn i 1930.

- Det er gledelig å se at medlemsskap i Høyre bidrar til et langt og lykkelig liv, avsluttet Sanner.