- Halvorsen har bestyrt etterkrigstidens største høykonjunktur etter handlingsregelen, inntil i år. Og i 2009 sprakk det så mye at etterfølgeren vil få problemer med å lande, det vil si komme tilbake til handlingsregelen igjen, sier Foss. Han har likevel inntrykk av at Halvorsen "på mange måter har gjort en god jobb".

- I alle fall ut fra hva man forventer av SV. Men hun har nok brukt litt for mye penger i de gode tidene. Det hadde vært lurt å ligge litt under handlingsregelen da konjunkturene var på topp, slik at veien tilbake etter kriseårene 09 og 10 ikke hadde blitt så stor.

Stadig flere lønnes av staten
112 små og store statlige etater, direktorater, tilsyn og institusjoner har økt antallet ansatte i løpet av Stoltenberg-regjeringens første periode. Antallet statsansatte har økt med 12000, til tross for betydelige nedskjæringer innen offentlige virksomheter som Forsvaret og Jernbaneverket.

To av tre statlige virksomheter øker antallet ansatte. 140000 nordmenn er i dag ansatt i staten. Neste år blir det enda flere, viser neste års statsbudsjett.

–Gode tider er farlig når man bare øser ut penger, sier Per-Kristian Foss, som advarer mot kraftig vekst i staten.

Les hele saken i disse to Aftenposten-artikler:
Stadig flere lønnes av staten

- Har brukt for mye penger