De globale klimaendringene er én av de største utfordringene vi står overfor i de kommende årene. Det grønne klimafondet vil spille en viktig rolle i å finansiere klimatiltak i utviklingsland. I årene som kommer vil det være viktig for å få til både utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Norges bidrag de neste fire årene er på 1,6 milliarder kroner,gjør Norge til én av de største bidragsyterne til fondet, per innbygger.

Pengene fra Norge gjør at fondet nå har fått løfter om et samlet internasjonalt bidrag på 9,95 milliarder dollar. Takket være økningen i det norske bidraget er målet om 10 milliarder dollar nå innen rekkevidde.

– Det grønne klimafondet har et stort potensiale og kan bli avgjørende for å oppnå en global klimaavtale i Paris i 2015, sier utenriksminister Børge Brende til departementets hjemmeside.

Høyre/Frp-regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre har blitt enige om å bevilge 400 millioner kroner til klimafondet i 2015. Dette nivået ønsker regjeringen å opprettholde i perioden 2015-2018.

- De globale klimaendringene er én av de største utfordringene vi står overfor i de kommende årene. Målet er at det grønne klimafondet skal bli en hovedkanal for å finansiere klimatiltak i utviklingsland, både innenfor utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst og utvikling i fattige land, som ofte er hardest rammet av klimaendringene, sier Brende.

- Norge arbeider for en klimaavtale i 2015 der alle land deltar. En god påfylling av det grønne fondet, som nå nærmer seg 10 milliarder dollar, vil gi positiv drahjelp til forhandlingene. Norge spiller en ledende rolle i klimafinansiering internasjonalt. Men det er et felles globalt ansvar for å mobilisere mer klimafinansiering. Rike land må stå for den største del av klimafinansieringen, men alle land med økonomisk kapasitet må bidra. Mottakerlandene har i tillegg en viktig jobb med å sikre rammebetingelsene som utløser klimainvesteringer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utenriksministeren har tidligere varslet at arbeidet med klima skal gis økt prioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Norge er en betydelig bidragsyter til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, med en årlig støtte på nærmere 6 milliarder kroner. I tillegg til støtten til Det grønne klimafondet, støtter regjeringen en rekke andre tiltak for å begrense og redusere utslipp av klimagasser, og for tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Deriblant skogbevaring, tilgang til ren energi, utfasing av fossile subsidier, satsingen på mat- og ernæringssikkerhet, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, forebygging av naturkatastrofer og bevaring av naturmangfold.