Derfor vil Høyre ha en oversikt over hvilken reell kapasitet vi har til terrorbekjempelse. Samtidig må vi ikke tro at vi kan skape så mye sikkerhet at samfunnet blir risikofritt.

Høyre mener terrorbekjempelse fortsatt skal være politiets ansvar, men det er viktig å se på hvordan alle nød- og beredskapsetater, inkludert Forsvaret, best kan jobbe sammen under politiets ledelse dersom en krise oppstår.

- Vi er et lite land med begrensede ressurser og utfordrende geografi, og må se pragmatisk på bruk av ressurser, personell og materiell i slike alvorlige situasjoner, sier Erna Solberg, Høyres leder.

Det er umulig å se terrorbekjempelse som en isolert oppgave som ligger på siden av politiets andre oppgaver. Dette viser et tydelig behov for en grundig politistudie for at vi skal kunne dimensjonere det politiet vi trenger for å bekjempe kriminalitet.

Høyre er glad for at regjeringen nå ønsker at det gjøres en ekstern gjennomgang av PST, ett år etter at Høyre tok til orde for dette første gang.

Betraktninger rundt ansvar og konstitusjonelle konsekvenser må tas når 22. juli-kommisjonen kommer med sin rapport.

- Pårørende har vært gjennom en svært vanskelig tid. Regjeringen må nå sørge for at de ikke legger dem sten til byrden og sørger for at de får den informasjonen de etterspør om tids- og hendelsesforløpet for tragedien, avslutter Solberg.