Utgangspunktet er en grundig gjennomgang av norsk og internasjonal forskning på hva som har størst effekt på barns læring, og hva som best kan bidra til at skolen får en reelt sosialt utjevnende funksjon.

Hovedkonklusjonen i rapporten er helt klar: Den viktigste skolepolitiske utfordringen fremover ligger i å heve læreryrkets status. Kvaliteten på et skolesystem kan aldri overstige kvaliteten på lærerne. Gode lærere er den eneste faktoren som trumfer sosial bakgrunn.

Rapporten har også fem konkrete visjoner for hvor norsk skole skal være i 2030.

1) Lærere rekrutteres blant de 25 % beste elevene fra videregående skole.

2) Læreryrket er blant de mest populære fremtidsønsker for 15-åringer.

3) Lærere kan gjøre karriere i klasserommet og bli spesialister med økt ansvar og lønn.

4) Læreryrket har høy status i det norske samfunnet.

5) Elever er ikke lenger avhengig av flaks for å få god undervisning.

- Vi er klar for en skikkelig debatt om hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å nå disse målene, og vi er klar for å iverksette dem når vi inntar regjeringskontorene i 2013, sier Erna Solberg.

Medieomtale:

- Lærere har lavere status enn journalister. Nettavisen

Bedre lærere er den faktoren som vil bidra mest til å heve kvaliteten i skolen. Dagsavisen.

Solberg: - Statushopp for lærerne gir bedre skole. VG

Bare de beste får bli lærer i Erna-skolen. Bergens Tidende

Last ned rapporten nedenfor.