Dette ble presentert på NRK lørdag.

  • Barnehagerabatt for lavinntektsfamilier (112 mill. kr)
  • Øker maksprisen med hundre kroner
  • Lover opptil 800 nye barnehageplasser (100 mill. kr)
  • Gir 60 millioner mer til kvalitetsheving

– Barnehage er viktig for barna, det er viktig for at de skal lære språket, og det er viktig for foreldrene at barna har et godt tilbud, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

I Sundvolden-plattformen står det at regjeringen skal innføre differensiert foreldrebetaling i barnehagen. Maksprisen førte til økt barnehagepris for flere med lav inntekt. Mange kommuner og bydeler har allerede ordninger med gratis kjernetid for minoritetsbarn eller redusert pris til foreldre med trang økonomi. Nå vil regjeringen bevilge 112 millioner kroner for å innføre et nasjonalt minstekrav til prisreduksjonen for familier som har lite å rutte med. Dette gjøres ved å innføre et tak på hvor stor del av inntekten familien skal bruke på barnehageplass. Regjeringen vil at en husholdning ikke skal bruke mer enn syv prosent av inntekten sin på å sende sitt første barn i barnehagen, no som gjør 405 000 kr. til en rabattgrense.

For de familiene som faller innunder den nye ordninger vil barnehagen bli 500 kroner billigere.

Økt makspris fpr bedre kvalitet og flere plasser

I dag er maksprisen 2405 per måned. Fra neste år vil regjeringen øke den med hundre kroner. Med prisjustering blir det en totalpris på 2580 i måneden.

– Ved at de som har barnehageplass betaler hundre kroner mer, kan vi få til flere ting på én gang. Vi kan få flere tiltak som hever kvaliteten, vi kan få lavere pris til dem med dårligst råd, og vi kan satse på de minoritetsbarna som trenger gratis kjernetid, sier Solberg til NRK.

800 flere barnehageplasser

Ved å bevilge 100 millioner kroner til flere opptak, vil vi bidra til å gjøre barnehageopptaket mer fleksibelt enn dagens ordning med ett oppta i året.