- Mange lærere gjør en god jobb, men skoleledere melder tilbake at det er stor forskjell på lærernes kompetanse om hvordan IKT kan brukes på en pedagogisk god måte i undervisningen, sier Benestad.

Hun har derfor sendt en interpellasjon til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen der hun stilte to sentrale spørsmål:

  1. Hvordan vil statsråden vektlegge IKT i den nye femårige masterutdanningen for lærere?
  2. Hvordan gir vi våre lærerstudenter kunnskapen de trenger til å håndtere nye digitale muligheter på en god pedagogisk-didaktisk måte?

- Skal vi lykkes i å nå målene i kunnskapsløftet, så må vi tenke litt annerledes når det gjelder bruk av IKT i skolen, sier Benestad.

Digitale ferdigheter er løftet frem som en av fem grunnleggende ferdigheter elevene skal tilegne seg i løpet av skolegangen - på linje med lesing, regning og å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig.

- Stadig mer av hverdagen blir digitalisering. Noe av offentlig sektors største utfordring hviler på IKT-løsninger. Digital kunnskap er avgjørende i arbeidslivet, sier Benestad.

Hun vil ha bedre IKT-utstyr inn i skolen og bedre IKT-opplæring i lærerutdanningen.


- Hvis lærerne kan mer om IKT enn elevene lære mer, og samfunnet får bedre arbeidstakere, avslutter Benestad.