Vedtaket går ut på at det skal lyses ut anbud med sikte på tildeling av tjenestekonsesjon for private leverandører som kan ta på seg oppdrag innenfor åpen omsorg. Anbudet omhandler hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i boliger uten hel- eller deldøgnsbemanning.

Les hele saken i Sunnmørsposten her.