LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio kom torsdag morgen til enighet med Staten under meklingen i det statlige tariffområdet. Oppgjøret innebærer at dagens bruttoordning med 66 % av sluttlønn ved 65 år etter 30 års tjenestetid blir videreført. Regjeringen fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om en påslagsordning der det vil lønne seg å stå lenger i arbeid.

- Jeg er i tvil om dette er et bærekraftig forlik over lengre tid, både fordi privat sektor kan se det som urettferdig at offentlig sektor har bedre pensjonsordninger, og fordi fjere organisasjoner hadde ønsket endringer slik at det kunne lønne seg å stå lengre i arbeid, sier Jan Tore Sanner.

Les hele saken hos Dagbladet.no