AvTone Wilhelmsen Trøen,fraksjonsleder for helse- og omsorgskomiteen i Høyre

Statsminister Erna Solberg brukte store deler av sin nyttårstale på å løfte frem psykiske lidelser og tiltak for å hjelpe dem som rammes. Både retorikkekspert Kjell Terje Ringdal og Dagbladets Marie Simonsen hevet sine kritiske røster. Ringdal mente talen handlet om lodotten inne i den norske navlen, mens Simonsen skrev i sin avis at åpenhet ikke har en verdi i seg selv.

Jeg mener åpenhet er viktig for å bekjempe de mange tabuer som eksisterer rundt psykiske lidelser. Aftenpostens erfarne politiske kommentator Harald Stanghelle nyanserte bildet godt og kommenterte Ringdals påstand ved å si: ”Er det en forakt for svakhet vi fornemmer hos den spissformulerte «ekspert»?”

En av de store utfordringene Høyre/Frp-regjeringen arvet etter åtte år med rødgrønt styre er lange helsekøer. Det gjelder også innenfor det psykiske helsetilbudet hvor det i dag er lang ventetid for å få hjelp i førstelinjetjenesten, altså hos fastlegene. Dessverre føler mange mennesker skam ved å ha psykiske helseutfordringer. Åoppleve ikke å bli prioritert hjelper ikke på selvfølelsen. Åskape store hindre for å få hjelp er uheldig, spesielt når noe av det viktigste mange trenger er et menneske å snakke med.

Høyre-FrP-regjeringen satser nesten år flere hundre millioner på å styrke tilbudet innenfor rus, rehabilitering og psykisk helse. Det betyr at åpenhet følges av tiltak. Like fullt har åpenheten stor egenverdi.

En brukket hånd eller en kraftig bihulebetennelse løses raskt av en ortoped og en fastlege. Psykiske lidelser trenger andre virkemidler, men lidelsen kan være minst like mye og mer hemmende i folks hverdag. For mange er nøkkelen samtalen. Med lege, kjæreste, venner eller familie. Når statsministeren bruker store deler av nyttårstalen på å rette søkelyset mot psykiske lidelser er det med på å bygge en åpenhetskultur, og det har en stor egenverdi dersom flere åpner sitt indre for å få en bedre hverdag.

Arbeidet for å styrke det psykiske helsetilbudet stopper ikke ved Erna Solbergs nyttårstale. Det er der det begynner. I årene som kommer skal vi styrke det psykiske helsetilbudet fra førstelinjetjenesten til institusjoner for behandling av alvorlige lidelser. Dette arbeidet er verken en lodott eller tomprat, men helt nødvendig for dem det gjelder. Får vi ned antallet med psykiske lidelser i Norge, er vi med på å løse en av vår tids største helseutfordringer. Og det beste er: Alle kan være med. Derfor er større åpenhet viktig. Vi må våge å se hverandre og prate med dem vi ser trenger det.