Erna Solberg innledet sitt innlegg under det ekstraordinære stortingsmøtet 28. august 2012 med å minnen om at det kun er én person, gjerningsmannen, som har ansvaret for at 77 personer mistet livet og for at enda flere ble skadet den 22. juli 2011.

– Angrepet var et politisk attentat mot Arbeiderpartiet og AUF, og det rammet dem på det mest brutale av alle vis. Den sorgen de har, vil vi alltid bære sammen med dem, sier Solberg.

Solberg trekker spesielt frem PSTs varsel til regjeringen i august 2007, om at det var mer enn 50 prosent sannsynlighet for at Norge ville oppleve forsøk på terroranslag. Hun mener det naturlige ville vært at alle alarmklokker ringte og at en langt bedre terrorberedskap ble iverksatt. Svaret som er gitt til nå tyder ikke på at det skjedde.

– Vi må få vite hva regjeringen gjorde med den opplysningen. Vi må få vite hvorfor man ikke skjerpet beredskapen på en bedre måte, sier Solberg.

Det er ikke bare regjeringens håndtering av PSTs trusselvurdering Solberg mener er uklar. Hun påpeker at evnen til å lære av tidligere feil forutsetter at det blir klart hvor og hvordan feilene oppsto.

– For å arbeide bedre med beredskap, må vi vite hvorfor det gikk galt før 22. juli 2011. Hvorfor lærte man ikke av feil som ble begått i forbindelse med terrorhandlinger i andre land? Hvorfor lærte man ikke av terrorøvelsene i Oslo fra 2006, hvor store mangler ble avdekket? Hvorfor var det ingen som fulgte opp sikringen av Grubbegata? Hvordan oppstod det en kultur for å ikke ta beredskap på alvor, spør Solberg.

Solberg understreker at ansvar først er blitt tatt når det er bevist at Norge er blitt tryggere. Hun peker også på at det i rapporten fra 22. juli-kommisjonen slås fast at det manglet gjennomføringskraft hos norske beredskapsmyndigheter fra Statsministerens kontor og nedover, og at det å ta ansvar betyr evne til å gjennomføre tiltak.

- Det å beklage og ta ansvar må også være å erkjenne hva som gikk galt og hvordan det kunne gå galt.Statsministeren har beklaget hva som gikk galt, det var bra, men vi venter fortsatt på svaret om hvordan det kunne skje, sier Solberg.

Erna Solberg forsikrer at Høyre vil være med på å sikre en betydelig bedre beredskap i Norge.

– Vi skal ta imot den invitten som statsministeren har kommet med til Stortinget. Derfor er det også viktig at Stortinget jobber grundig med 22. juli-kommisjonens rapport og den forventede stortingsmeldingen fra regjeringen, sier Solberg.