Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og et godt samarbeid mellom partene. Dette er en av årsakene til at Norge har et mer fleksibelt og omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv enn mange andre land.

- Når det er lokal enighet om alternative turnusordninger på en arbeidsplass og Arbeidstilsynet mener det er forsvarlig, mener jeg de skal få lov til å organisere arbeidet slik, sier Arve Kambe, leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Helse, miljø og sikkerhet skal alltid komme først. Men de som er best til å vurdere om ulike arbeidstidsordninger er forsvarlige er Arbeidstilsynet. Lengre sammenhengende arbeidstid for de som avtaler det, skal selvsagt følges opp med lengere sammenhengende fritid, dette åpner muligheter for å organisere hverdagen på en annen måte, for de som ønsker det.

Høyre ønsker å legge til rette for et trygt, moderne og familievennlig arbeidsliv.Høyre støtter de lokale ansatte og tillitsvalgte som ønsker langturnus.

- Jeg møtte ansatte som trives i jobben, og som trives med å jobbe langturnus. Jeg møtte også brukere som sier de er fornøyde med færre pleiere å forholde seg til, sa Kambe til Solabladet (8. mai 2014).

Nylig var Kambe i Sola kommune i Rogaland og fikk høre et konkret eksempel på hvor alternativ turnusordning er til det beste for brukerne i en kommunal institusjon som jobber med rus og psykisk helse. Enkelte av brukerne har store utfordringer og trenger å forholde seg til færrest mulig ansatte. Flere ulike løsninger ble prøvd ut, men døgnturnus viste seg best. Da forholder brukerne til en ansatt gjennom hele dagen.

- Sykepleierne sier at langturnus gjør det mer attraktivt for dem å søke slike stillinger. Langturnus løser også flere utfordringer i levekårssektoren, ikke minst når det gjelder små stillingsbrøker, sier Arve Kambe.

– Jeg vilkomme medendringsforslag for å gjøre detteenklere. Fagforbundet og andreLO-forbund har gått hardt ut imediene og kritisert Arbeidstilsynetsom har gitt dispensasjon tillengre arbeidsdager. Her er dethelt tydelig at Fagforbundet og LOer mer opptatt av egen sentralmaktenn hva deres egnemedlemmer lokalt mener, sierKambe til DN mandag.

Han presiserer at forslaget må ut på høringså alle får si sin mening før Stortinget behandler saken.