- Det samfunnet vi lever i, og som vi er stolte av, er et samfunn skapt av mange små og store beslutninger. Beslutninger tatt i generasjoner av enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og politikere som har levd før oss. De beslutningene vi tar vil påvirke kommende generasjoner, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Delta i debatten her på Norge 2030-sidene.

Bærekraftige løsninger

En jente som i 2030 går siste året på videregående skole, vil ha gått i en barnehage, grunnskole og videregående som skapes i dag og de kommende årene.

- Dette perspektivet mener jeg vi må ha når vi nå starter utformingen av stortingsprogrammet for 2013-2017. Vi skal gjøre varige endringer som former fremtidens Norge og vi må velge løsninger
som er bærekraftige. Vi snakker ikke om teoretiske konstruksjoner, men vi skal ta konkrete valg som påvirker menneskers liv.

Landsmøtet

Landsmøtet i 2012 er startskuddet, og Høyre skal diskutere hvordan vi vil at det norske samfunnet skal se ut i 2030. Det er en nødvendig forutsetning for selve programmet som vedtas i 2013.

- Vi har valgt bærekraft, konkurransekraft og livskraft som overskrifter på det vi mener er de største utfordringene for Norge. Begrepene utdypes i egne hefter som jeg håper du tar deg tid til å lese.Høyre kjører den mest åpne programprosessen i vårt partis historie. Alt diskusjonsgrunnlag legges på nett. Alle som vil kan ta del i debatten, sier Solberg.

- Vi gjør dette fordi vi mener utarbeidelsen (og utøvelsen) av politikk ikke skal være en lukket øvelse hvor kjennskap og vennskap er viktigere enn kunnskap og kompetanse. Jeg håper en slik åpenhet gjør at flest mulig vil delta i debatten om Norges kurs videre. Vi trenger dine tanker om hvordan du mener det norske samfunnet bør være i 2030 og hva som skal til for at det skal
bli slik. De beste idéene om vårt samfunn og vår politikk er enda ikke formulert, og nå har du muligheten!, legger hun til.

Her kan du se pressekonferansen om Norge 2030.