I Norge blir bygging av vei og jernbane hovedsakelig finansiert gjennom offentlige bevilgninger og bompenger, men Kleppa er åpen for å diskutere såkalt offentlig privat samarbeid (OPS).

Bare tre veistrekninger i Norge er bygget etter OPS-modellen. Det er E39 Klett-Bårdshaug, E39 Lyngdal-Flekkefjord og E18 Grimstad-Kristiansand. I utlandet er slik finansiering langt mer vanlig.

– Dette er en interessant vending i saken. Vi har påpekt fordelene ved en OPS-løsning i mange sammenhenger, og hilser Kleppa velkommen etter. Nå håper jeg at hun ikke står alene i dette synet, men at hun har regjeringen med seg, sier Øyvind Halleraker (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han tror en satsning på OPS-modellen vil føre til mer effektive, smartere og bedre løsninger.

– Men det må være en betingelse at dette ikke går ut over løftene som ligger i nasjonal transportplan og den statlige innsatsen som vi er helt avhengig av der. Det er helt avgjørende. Bortsett fra det skal vi komme med gode forslag til hvordan vi kan få fart i norsk veibygging, sier Halleraker.

Les hele saken hos E24.