Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er viktig for mange bedrifters konkurranseevne. Kommuner med en robust lokal samfunnsutvikling vil derfor ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg både bedrifter og kompetent arbeidskraft, skriver NHO i rapporten.

Høyre vil føre en politikk for byer og kommuner som bidrar til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår. Høyre ønsker byer og kommuner vi kan være stolte av og hvor folk vil bo.

Høyre vil:

• Ha større og mer robuste kommuner.
• Overføre flere oppgaver fra stat til kommune.
• Styrke det lokale selvstyret, blant annet ved å begrense statens innsigelsesrett.
• La kommunene beholde en andel av selskapsskatten lokalt.

Les mer om Høyres politikk for bærekraftige kommuner på disse sidene.

NHO har valgt å måle og rangere kommunenes økonomiske bærekraft på fire hovedområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Hvert hovedområde har flere indikatorer basert på offentlig statistikk som gir et godt grunnlag for å sammenligne kommuner både nasjonalt og fylkesvis.

Se hele listen på NHOs sider.