– Sånn som det er blitt nå er jo andelen brukerfinansiering større enn den statlige andelen. Da tenker jeg på de ordinære investeringsprosjektene. Rassikring og lignende holdes utenfor det regnestykket.

Stortinget godkjente i forrige periode 32 nye bompengeprosjekt. Øyvind Halleraker frykter enda mer bruk av brukerfinansiering.

– Det er ikke noen tvil om at denne regjeringen ikke har hatt noen hemninger når det gjelder å fremme bompengeprosjekt. Men den store satsingen de skryter på seg hele tiden er det brukerne som betaler, sier Øyvind Halleraker.

VG skrev søndag at talsmenn for regjeringen ikke lenger våger å garantere for de store løftene på samferdselssektoren i forbindelse med neste tiårsperiode i Nasjonal Transportplan. Etter planen skal det brukes 100 milliarder ekstra på vei og jernbane.

Les hele saken i papirutgaven av Vårt Land i dag, hvor det også er en stor grafisk oversikt overalle prosjektene som forutsetter bompenger eller ekstern finansiering.