Les hele innlegget til Bent Høie om "Høyre, Kristelig Folkeparti og verdispørsmål" på verdidebatt.no sin hjemmeside her.

I Vårt Land den 28.02.2012 tar stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) opp et svært viktig tema. Trosvern satt opp mot sekularismen. Dette er det samme tema som jeg tar opp i en artikkel i samme avis 03.02.2012 som en invitasjon til debatt om Høyres mål for Norge mot 2030.

Les også: Religionspolitikk mot år 2030

Jeg skriver avslutningsvis i artikkelen: ”Jeg vil ikke at det liberale prinsipp om religion som en privatsak skal bli statens prinsipp, og dermed undertrykking ovenfor de som tar religion mest alvorlig. Religiøs tro har betydning for menneskers livstolkning og -mestring. Det må synes i hverdagen. Jeg er ikke redd for at flere religioner vises samtidig. Det å møte andre som har en trygg verdiforankring, gjør en bare mer bevisst på egen.”

Avviser sekulariserte kommuner

Jeg blir derfor svært overrasket når Høybråten skriver at jeg i denne artikkel har tatt til orde for en sekularisert stat! Tvert imot. Jeg advarer på samme måte som Høybråten mot sekularisme som ideologi. At jeg blir misforstått kan jeg ta som et tegn på at jeg ikke utrykker meg så klart som jeg tror. Men når dette virker som en del av strategi for å så tvil om Høyres verdiståsted blir jeg bekymret. I samme artikkel viser Høybråten til Høyrestyrte Drammen og at denne kommunen har ambisjoner om å bli Norges første sekulariserte kommune. Men her har han ikke gjort hjemmeleksen. Det er rådmannen i Drammen som har sendt denne saken på høring, det er ikke noe som Høyre har sluttet seg til.

I Aftenbladet 25.02.2012 ser vi samme tendens. Der tar Høybråten til orde for å åpne for samarbeid til venstre politisk, og kommer med en liste som skal vise at det er liten forskjell verdimessig på å samarbeide til høyre eller til venstre. Det skuffer meg, spesielt når listen er svært tendensiøs for Høyres del. Når det gjelder sorteringssamfunnet så sier Høybråten at Høyre står nærmere KrF enn FrP og Ap i disse spørsmålene. Det er en underdrivelse!

Programfestet

Høyre og KrF er de eneste partiene som har programfestet å fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortgrunnlag, vi står sammen mot preimplantasjonsdiagnostikk og tidlig ultralyd. Vi står sammen om å beholde kontantstøtten. Vi sto sammen i kirkeforliket, formålsparagrafen og grunnlovens verdigrunnlag. Selv om dette var saker det ble tverrpolitisk enighet om til slutt, så vet Høybråten godt at han hadde Høyre på sin side og venstresiden som motkrefter. Vi står sammen om en likere økonomisk behandling av friskoler. Vi har også stått sammen om kampen for private og ideelle alternativ på velferdsområdet. Ålikestille Høyre og Ap på det området er urettferdig. Høyre står fullt ut sammen med KrF i kampen mot alkoholreklame på TV. Høyre og KrF står sammen om klimaforliket.

Høyre har respekt for at KrF har en intern partiprosess når det gjelder regjeringsspørsmålet. Den vil vi ikke blande oss inn i. Men vi kan ikke akseptere at det i den prosessen skapes et bilde av Høyre som et parti som ikke tar grunnlegende verdistandpunkt på alvor. Høyre er et verdikonservativt parti som bygger vår politikk på den kristne kulturarven. I spørsmål som er knyttet til livets start, kampen mot sortering, livets avslutning og betydningen av religionsfrihet, ikke frihet fra religion, er det ikke noen parti som står nærmere hverandre enn Høyre og Kristelig Folkeparti. Selv om vi ikke alltid ender opp med de samme standpunkt, så har vi her et verdifelleskap som jeg setter svært høyt.