- Hun må nå legge alle kort på bordet og gi fullt innsyn også i departementets håndtering av saken, sier Torbjørn Hansen.

- Det er lite troverdig at Brustad er sint på Røkke nå. Hvorfor var hun ikke sint på Røkke de to dagene som gikk fra hun ble informert til handelen ble gjennomført?

- Jeg sender nå Brustad et brev med en serie helt konkrete spørsmål. Svarene Brustad gir, og de uavhengige granskningene, vil avgjøre om Høyre vil følge opp Brustads håndtering i kontrollkomiteen. Dersom det viser seg at Brustad var fullt informert om dette og unnlot å foreta seg noe, vil Høyre vurdere statsrådens fremgangsmåte opp mot den nye Ansvarsloven (Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett), avslutter Hansen.