European People´s Party (EPP) er de europeiske konservative partienes paraplyorganisasjon. EPP-kongressen i Dublin samlet 2000 deltakere, inkludert stats- og regjeringsledere fra 73 partier og 39 europeiske land. EPP er den største og mest innflytelsesrike partigruppen i Europaparlamentet.

- Partisamarbeidet i Europa er en av flere broer inn til europeiske politiske beslutningsprosesser. Når vi deltar i dette samarbeidet får vi mulighet til å påvirke utviklingen på flere områder, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

Solberg besøkte kongressen torsdag, og benyttet anledningen til å møte flere europeiske politikere og ledere for å diskutere aktuelle saker.

I Europa har vi våre nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Regjeringen vil føre en aktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU. Arbeidet i EPP er en av flere kanaler for formell og uformell innflytelse.

Statsråd med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, møtte blant annet sin irske kollega, europaminister Paschal Donohoe, under kongressen i Dublin.

- Gjennom EPP har vi et nettverk der vi samles som partifolk. Vi får anledning til å møte en rekke viktige politiske aktører i Europa, og opprettholder dermed kontakter som er viktige for vårt arbeid med regjeringens aktive europapolitikk. I samtalene kan vi diskutere saker som opptar oss og ta opp norske interesser, sier Vidar Helgesen.

Møtte Timosjenko

Situasjonen i Ukraina ble et naturlig tema for flere av samtalene. Solberg møtte også Julia Timosjenko under kongressen.

- I slike personlige møter får vi mulighet til å få deres direkte versjon av utviklingen, sier Solberg.

Norge gir støtte til en demokratisk utvikling for folket i Ukraina.

- Det viktige nå er at Ukraina skal velge sin egen vei. Det er ikke landene rundt som skal ta valg på vegne av den ukrainske befolkningen, sier Solberg.