Oppegård kommune har under Høyres ledelse etablert et aktivitetshus som gir et lavterskel tilbud om fysisk aktivitet, mestringskurs og tilrettelagt arbeid. Kommunens leger kan skrive ut grønne resepter om trening og andre aktiviteter. Huset drives også i samarbeid med frivillige organisasjoner.