Mandag 26. mars besøkte Høyreleder Erna Solberg og arbeids- og sosialpolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen kommunen Åmli i Aust-Agder. Målet var å lære mer om hvordan Åmli har klart å redusere sosialhjelpsutgiftene sine med nesten 90 prosent siden 2004.

Åmlis oppskrift er klar: Tett oppfølging, økonomisk veiledning og tydelige krav. Etter en individuell kartlegging plikter sosialhjelpsmottakerne å gå ut i arbeid, på kurs, skole eller i annen aktivitet – fra dag én. Dersom mottakerne ikke møtte opp, mistet de sosialhjelpen og gikk over på nødhjelpssatser på 70 kroner dagen.

– Høyres budskap er enkelt: Dette vil vi gjøre over hele landet. Vi vil at alle skal lære av det som av noen tidligere ble kalt ”trygdebygda” Åmli, sier Høyreleder Erna Solberg.

– Dette prosjektet viser hvor viktig det er å sette klare, tydelige og rettferdige krav til mottakere av slike ytelser. Det å la folk sitte hjemme og passivt motta sosialhjelp er å gjøre dem en bjørnetjeneste, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Noe av årsaken til at Åmli har klart dette er organiseringen av en arbeidsgruppe for sosialhjelpsmottakere som gjorde forefallende arbeid rundt om i kommunen. Ved hjelp av den har man kunnet tilby aktivitet fra dag én.

– Skal man få folk ut av en passiviserende ond sirkel på offentlige stønadsordninger og inn i arbeid må de komme raskt over i aktivitet. Åla dem sitte hjemme i månedsvis mens de venter på en tiltaksplass vil i praksis være å gi dem opp. Det gjør ikke Høyre. Derfor mener vi mange kommuner kan lære av Åmli, sier Isaksen.

Se innslaget om besøket i Åmli på Dagsrevyen 26.03.2012.