‒ Vi skal sikre en bedre hverdag for barn og unge som vokser opp i fattige familier. Fattigdom er et sammensatt problem. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine. Derfor gir regjeringen arbeidet mot fattigdom et løft på 106 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier statsminister Erna Solberg.

De 64 tiltakene i strategien Barn som lever i fattigdom, skal hjelpe slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv. Strategien ble lagt fram på en pressekonferanse av regjeringen, Venstre og KrF i dag. Strategien er den første i sitt slag, og bygger på regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Gjennom dette samarbeidet fortsetter styrkingen av familievernets forebyggende arbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og foreldrestøttende tiltak. Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage innføres og ordningen med gratis kjernetid i barnehagen styrkes.

‒ Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter, skoleturer eller å reise på ferie. Regjeringen vil gjøre det mulig for flere barn å delta på viktige sosiale arenaer. Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, sier statsministeren.

Strategien tar for seg tiltak innen sju innsatsområder som blant annet inkluderer barnehage og skole, arbeidsmarkedet, frivillig sektor og helsetjenesten. Strategien må ses i sammenheng med regjeringens øvrige arbeid med å skape et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

‒ Det at foreldrene har arbeid er den viktigste faktoren til at barn ikke vokser opp i fattigdom. Derfor er det viktig med et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Det skal lønne seg å jobbe, sier Solberg.