Kunnskapsdepartementet har nå på høring forslag om endring i Opplæringsloven. I forslaget stilles det langt færre krav til lærernes kompetanse på barnetrinnet enn på ungdomsskoletrinnet og på videregående skole. På ungdomstrinnet stilles det kompetansekrav i alle fag, mens det på barnetrinnet kun stilles kompetansekrav i norsk/samisk og matematikk.

- Kunnskapsministeren svikter de yngste elvenene. En seksåring har like mye krav på en kvalifisert lærer som en 13-åring sier Høyres skolepolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker i intervju med Dagsavisen.

- Hvorfor skal man ikke ha de samme kravene i engelsk, naturfag og samfunnsfag? Vi ønsker oss et lovforslag som krever at lærerne har kompetanse i alle fag de skal undervise i, også i barneskolen. Det er på barnetrinnet den viktige begynneropplæringen i alle fag skjer, sier Aspaker.

Oppdatert:

Elisabeth Aspaker stilte følgende spørsmål til Kunnskapsministeren i spørretimen i dag:

- Er statsråden enig med Høyre i at det er like viktig at 6-åringene møter lærere med utdanning i fagene de underviser i, som at 14-åringene i 8.klasse gjør det? Og vil statsråden legge frem forslag som sikrer at også lærere på barnetrinnet har utdanning i fagene de underviser i?

Svaret fra statsråden vil om kort tid bli lagt ut på stortingets nettsider.

Kunnskap i skolen er en viktig sak for Høyre, og Elisabeth Aspaker utdyper følgende etter spørretimen:

- Kristin Halvorsens svar var avvisende og hun brukte mye av tiden til å snakke ned betydningen av flinke og engasjerte faglærere også de første skoleårene der den svært viktige begynneropplæringen skjer i alle fag. Det er heller ikke lett å skjønne hvorfor det kan være et større problem for 6-åringene å forholde seg til flere lærere på skolen enn det er for 5-åringene i barnehagen å gjøre det?

- Statsråden motsier også seg selv på et vesentlig punkt: I det ene øyeblikket snakker hun om viktigheten av gode lærere, mens hun i det neste øyeblikket ikke er opptatt av om lærerne på barnetrinnet har utdanning i fagene de underviser i.

- Høyre er opptatt av tidlig innsats og å bekjempe frafall i ungdomsskolen og videregående skole. Da er det helt avgjørende at barneskolen gjør jobben sin og at faglig trygge lærere kan forberede elevene på senere utfordringer fra første skoledag. Det er en fundamental logisk brist i Kristin Halvorsens resonnement og det er oppsiktsvekkende at landets kunnskapsminister ikke er mer opptatt av at alle barn uansett trinn i skolen skal ha best mulige lærere. For å tenne gnisten og ta vare på motivasjonen hos de yngste må skolen møte dem med lærere som kan og brenner for fagene sine.