Dagen før budsjettet for 2009 ble behandlet i stortinget underkjente finansministeren sitt eget budsjett og gav beskjed om at det vil komme nye tiltak om 8 uker.

- Når de legges frem, vil det selvsagt gå noen uker å få dem behandlet I Stortinget, og det vil gå enda en stund før tiltakene begynner å virke. I mellomtiden vil mange miste jobben sin, sier Jan Tore Sanner.

- Er det kranglingen mellom regjeringspartiene som gjør at de er handlingslammet, eller er det valgkampstrategiske grunner? Jeg vet ikke, men konsekvensen blir økt arbeidsledighet. Finansministeren hevder hun vil se effekten av lavere rente, men vil Norges Bank vise handlekraft? Mange spekulerer i at de vil avvente regjeringens krisepakke for å tilpasse rentereduksjonen til denne.

Norge trenger ny regjering
- Norge trenger en ny regjering. Høyre har erfaring med å styre i tøffe tider. Vi har vist at vi kan snu pessimisme og nedgang til optimisme og fremgang. Lavere skatt, investeringer i veier og vedlikehold og økt satsing på kunnskap og invasjon virket da nedgangen slo til etter at dot com boblen sprakk og terrorangrepet på USA 11. september I 2001 spredde usikkerhet i markedene. Men først og fremst trengs nå politisk lederskap. Det mangler Norge i dag, sier Jan Tore Sanner.