- Dette er et fantastisk tilbud som vi er stolte over å kunne tilby de av elevene våre med spesielle behov som lærevansker, sosialevansker, eller adferdsvansker, sier Ordfører Tonje Andersen Olsen.

- Vi har ikke forsket på dette enda, men informasjon fra SLT- koordinatoren i kommunen viser at elever med lave karakterer har større fullføringsgrad på videregående i større grad om de har deltatt på Prosjekthuset, enn elever med lave karakterer som ikke har deltatt på dette tilbudet. Det viser hvor viktig dette tilbudet er.

- Hovedtanken bak er at vi går inn så tidlig som mulig, med sikte på å fase deltagelsen ut utover ungdomstrinnet. Målet er jo at alle skal kunne gå på videre på de ordinære skoleløpene, avslutter Olsen.

Les mer om Prosjekthuset her:

http://www.oblad.no/temaer/prosjekthuset-en-alternativ-skoledag-1.7768979

http://www.enebakk.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/649/epdd_id/867