I følge statsbudsjettet vil trolig staten dra inn 800 milliarder kroner i skatter og avgifter, uten at oljevirksomheten er regnet med. Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) store «forfallsrapport» har imidlertid Norge et vedlikeholdsbehov på 816 milliarder kroner i offentlig infrastruktur. Det inkluderer alt fra skoler, veier, til strømnett og avløpsanlegg.

Med andre ord: Vedlikeholdsbehovet tilsvarer et helt års skatter og avgifter. To år hvis vi ønsker en positiv utvikling. Ifølge RIF vil 816 milliarder kroner rudte opp infrasturkturen til et akseptabelt nivå. Positiv utvikling krever trolig det dobbelte.

Alvorlig situasjon

Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre, mener at situasjonen er i ferd med å bli svært alvorlig, skriver NA24.no.

- Over altfor mange år er nye prosjekter prioritert fremfor vedlikehold. Jeg tror både velgere og politikere ser at det ikke kan fortsette, sier Sanner til NA24.

Han trekker en parallell til din egen privatøkonomi.

- Privat er vi alle opptatt av å ta vare på det vi eier, det er på høy tid at også det offentlige prioriterer vedlikehold av bygg og infrastruktur. Det er dårlig samfunnsøkonomi når det forfaller, sier Høyre-nestlederen.

Infrastrukturfond

Sanner mener vi trenger et eget infrastrukturfond, som kan dekke langt mer enn det NTP og årlige bevilgninger over statsbudsjettet dekker, skriver NA24.no.

- Høyre har foreslått et eget vedlikeholdsfond for å sikre gode årlige bevilgninger til å vedlikeholde veier og jernbane. I tillegg har Høyre åpnet for økt bruk av offentlig – privat samarbeid. En slik utbyggingsmodell gir utbygger ansvar for å bygge og vedlikeholde veien, banen eller bygget fram til det offentlige overtar eierskapet for eksempel 20 år. Det sikrer effektiv og god bruk av offentlige ressurser. Jeg tror denne debatten vil tvinge fram nye modeller – slik Høyre lenge har ivret for, sier han.

Les hele saken her.