Over 70.000 pasienter opplevde i fjor at fristen de fikk av sykehuset for å få nødvendig behandling, ble brutt. I slike tilfeller er pasientrettighetsloven klar: Du skal på statens regning få behandling «uten opphold» - «om nødvendig fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket». Men selv om andelen pasienter som opplever fristbrudd øker - og bruken av private helseaktører faller - var det i fjor ingen pasienter som ble sendt til utlandet for å få nødvendig helsehjelp på grunn av fristbrudd. Aftenposten bringer i dag nye tall innhentet fra det statlige helseorganet Helfo, som skal hjelpe pasienter i kø med å få medisinsk hjelp.

Leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (H), er enig i at sykehusene fremstår som «bukken til havresekken» når de både skal gi pasientene et tilbud innenfor fristen, og samtidig gi informasjon om rettigheter til utenlandsbehandling hvis fristen brytes. Han ser alvorlig på opplysningene som kommer frem i Aftenposten i dag.

- Det er alvorlig hvis pasientrettighetsloven ikke følges tilstrekkelig opp. Det er alvorlig for den enkelte pasient, men også for samfunnet. Det er dyrere å behandle folk som blir gående lenge uten behandling, sier Høie.

Han mener dessuten at mye tyder på at sykehusene og legene fastsetter behandlingsfristen ut fra gjennomsnittlig ventetid istedenfor å ta utgangspunktet i pasientenes situasjon.

Hittil i år er to pasienter sendt ut av landet etter fristbrudd. Totalt har kun 25 pasienter tatt turen ut av Norge siden 2004. De fleste av disse har fått behandling i Tyskland, men seks personer er også sendt til Sverige og Danmark. Tallene omfatter ikke de som reiser for egen regning eller pasienter som må til utlandet fordi Norge ikke har kompetanse til å behandle dem.

Les hele artikkelen på aftenposten.no