Les hele saken på NRK.no her.

NRK skiver følgende:

– Omfanget av mobbing i skolen har vært stabilt på nasjonalt nivå i perioden 2007 til 2012. Fra 2012 til 2013 er nedgangen signifikant, melder Utdanningsdirektoratet.

Samtidig oppgir nesten 90 prosent av elevene at de trives godt på skolen. Mobbetallene er imidlertid usikre på grunn av endringer i undersøkelsen.

– Tidligere elevundersøkelser tyder på at andelen som blir mobbet har vært ganske stabil. Det er ingen grunn til å avlyse anti-mobbearbeidet, snarere tvert imot, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Her kan du lese Elevundersøkelsen for 2013.