- Det var et samlet Storting som i 2005 vedtok at det offentlige skulle øke sin andel av forskningsinnsatsen til 1 % av BNP innen 2010. Regjeringen velger å gå bort fra dette målet i meldingen, og det er dramatisk at ambisjonsnivået er så tydelig senket på flere områder, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide.

Mange hadde forventet at Regjeringen i denne meldingen endelig ville prioritere forskningens vilkår og fremme konkrete tiltak, men heller ikke i denne meldingen velger den rødgrønne Regjeringen - med statsministeren og finansministeren i spissen - å satse på forskning og høyere utdanning.

- Pinlig
- Det er nesten pinlig å se at Regjeringen forsøker å skjule sine manglende prioriteringer med å finne nye og "kreative" måter å regne ut prosentmålet på ved å utelukke petroleumsrelatert virksomhet og inkludere SkatteFUNN i beregningen. Dette gjøres ikke i land vi sammenligner oss med, og det derfor bare en tullete avledningsmanøver, sier Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Regjeringen avlyste i fjor sin varslede rekrutteringsmelding, og det var derfor særlig forventet at meldingen skulle inneholde konkrete tiltak for å bedre rekrutteringen til forskningen.

- Ambisjonsløs
- Rekruttering er kun omtalt i noen få avsnitt i et underkapittel i meldingen, og det finnes ingen konkrete tiltak for å gjøre noe med denne store utfordringen. Det er meget skuffende. De mest brukte ordene i meldingen er "vurdere", "videreføre", oppfordre til" og "ta initiativ til dialog". Regjeringen burde sett til Sverige, hvor regjeringen i oktober 2008 la frem en ambisiøs melding med konkrete mål og bevilgninger. Dagens regjering har dessverre ingen slike ambisjoner, avslutter Høyres Ine Eriksen Søreide.