Jo visst, i politikken hender det man forenkler og overdriver. Jeg har gjort det selv. Jens Stoltenberg har gjort det, Siv Jensen har gjort det. Det hender man smører litt på i karakteristikken av politiske motstandere og av motstanderens politikk.

Denne ”rapporten” tar likevel kaka. Det er en rapport av typen som ikke egentlig fortjener noe tilsvar, men som er nødt til å få det likevel. La meg gå igjennom noen av påstandene som fremsettes i rapporten, og som er symptomatiske for etterretteligheten i rapporten.

Helse først. SVs påstand: ”Det blir mer privatisering og økt stykkpris i sykehusene om FrP og Høyre overtar i regjering.”

Fakta: Verken Høyre eller FrP foreslår å privatisere helsevesenet. Overhodet ikke. Begge partier har programfestet at det er et offentlig ansvar for å sørge for nødvendige helsetjenester til alle. Det Høyre ønsker, er at det offentlige skal bli flinkere til å samarbeide med private helseinstitusjoner som har ledig kapasitet og som kan tilby bedre og billigere helsetjenester. Men at helse skal være et offentlig ansvar, har Høyre ment siden lenge før SV ble stiftet, og vi mener det fortsatt.

Les resten av blogginnlegget til Erna Solberg her.