I en interpellasjon til arbeids- og inkluderingsministeren i dag spør Engeset om hvordan det kan ha seg at flere yrkeshemmede i dag venter på attføring enn for et år siden, samtidig med at gjennomførte attføringstiltak er redusert med 6 prosent.

De svakeste skyves lengre ut
- Regjeringen skryter fælt over alt de har gjort for å få flere fra trygd til arbeid. Sannheten er dessverre at lite er gjort. Antallet yrkeshemmede ble bare svakt redusert i det historisk gode arbeidsmarkedet vi opplevde fra 2005 og frem til høsten 2008. Nå er antallet stigende, og statsråden kan ikke fraskrive seg ansvaret når attføringsinnsatsen går ned, fortsetter Engeset.

Finanskrisen fører til at arbeidsledigheten i Norge er stigende. Det å miste jobben er noe av det verste som kan skje for familiene, og Regjeringen og NAV må sørge for at alle får oppfølging og mulighet til ny jobb så raskt som mulig. Men det er også viktig å ikke glemme at alt før finanskrisen, sto et sted mellom 700 000 og 800 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeid. Utviklingen i forhold til yrkeshemmede viser at disse nå skyves nå lenger ut.

- Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg mener statsråden er alt for passiv overfor de gruppene som har størst hjelpebehov, og jeg kan garantere at Høyre i regjering vil gjenta sine forslag om å styrke attføringen av yrkeshemmede. Vi må ha mer og tettere samarbeid med attførings- og vekstbedriftene, som står med ledig kapasitet og god kompetanse til å gi mennesker en ny sjanse, avslutter Engeset.