Andøy Høyre fikk 38 % oppslutning ved sist valg og Ordfører Jonni Solsvik er en populær mann i kommunen. I valgkampen fikk nesten samtlige hus besøk av Høyreforeningen og partiet er opptatt av å beholde den nære kontakten med innbyggere og bedriftene i kommunen. Derfor har de endret praksis og har åpne møter og reiser rundt til ulike aktører i kommunen.

Nestleder i Andøy Høyre, Yngve Laukslett, fremhever først og fremst at partiet har fått tilgang på god og nyttig informasjon ved å gjøre denne endringen.

- Ved en anledning besøkte vi en skole hvor vi hadde befaring og møte. Dette var i en tid hvor det var en pågående debatt om å rive eller renovere den. Jeg er av den oppfatning at det ble enklere for flere å gå for en ny skole etter dette møte. Nå står en ny 1-10 skole på samme plass, sier Laukslett.

- Det er først og fremst en mulighet å få reell kunnskap om de sakene lokalsamfunnet er opptatt av som er viktig for oss. Innspill fra næringslivet om deres utfordringer og planer gjør at vi som kommunepolitikere blir i bedre stand til å finne gode løsninger for hele kommunen.

- Hvordan går dere frem?

- Vi tar kontakt med bedrifter og offentlige institusjoner som for eksempel skole eller sykehjem og så har vi et møte. Bedriften eller institusjonen presenterer virksomheten hvor vi deretter får en omvisning. Etterpå har vi en runde med spørsmål og debatt hvor utfordringer og løsninger blir diskutert med alle fremmøtte. Når denne delen er over får vi disponere et rom for å avholde selve medlemsmøte/gruppemøte, som jo må være et lukket møte, sier Laukslett som selv sitter i Kommunestyret.

- Denne praksisen som vi har innført betyr at våre politikere får en bedre forståelse for hva som skjer i kommunen. De ulike aktørene kommer i bedre kontakt med politikerne som styrer kommunen og sitter igjen med en positiv opplevelse av Høyre; vi bryr oss, avslutter Laukslett.

For mer informasjon, kontaktYngve Laukslett.