Anonym retting innebærer at navnet erstattes med et elevnummer og rettes av en annen faglærer. Dette er særlig aktuelt på tentamener og større innleveringer. Anonym retting vil være til hjelp for både lærere og elever.

Mange elever etterlyser en mer rettferdig evaluering, samtidig som det er en belastning for lærere å bli beskyldt for å bruke "trynefaktor" i karaktersettingen.

Forsøk med anonym retting av elevarbeid er ikke en del av Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform.

Høyres løsning:

  • Gjennomføre forsøk med anonym retting av elevarbeid lokalt eller i fylker, der dette er vedtatt lokalt i kommune eller i fylke.

Har du spørsmål til Høyre om anonym retting som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.