Nær 11.000 personer ble uføretrygdet i årets tre første måneder.Det betyr at nesten 10 prosent av Norges befolkning er nå uføre.Vi må tilbake til 2008 for å finne en like stor andel uføre i befolkningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til ANB-NTB.

Ved utgangen av mars var det 311.200 personer som mottok uførepensjon, viser tall fra Nav. Det er nesten 9.000 flere enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en økning på 2,9 prosent.I aldersgruppen 18 til 29 år er det nå 9.500 uførepensjonister. Fra mars i fjor til mars i år økte antallet unge uføre med 866 personer. Det er flest menn blant de uføre under 30 år, skriver ANB/NTB.

Høyre mener antallet unge uføre er en fallitterklæring for regjeringen.

– Jeg syns at det er en fallitterklæring spesielt når så mange unge i 20-årene blir fortalt at de ikke kan komme tilbake til yrkeslivet. For det er det vi i realiteten sier ved å gi dem fast uføretrygd, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen ifølge ANB-NTB.