Arbeiderpartiet i Nordland meddelte i dag Høyre at de vil bryte samarbeidet i fylkespolitikken. Grunnen er uenighet om en høringsuttalelse knyttet til kommunereform.

Dermed er Høyre bedt om å tre ut av fylkesrådet i Nordland med umiddelbar virkning.
- Dette er egentlig en surrealistisk opplevelse. Vi snakker om at Ap bryter et godt samarbeid på uenighet om en høringstekst. Vi synes dette er trist, og uheldig sier gruppeleder Bente Anita Kristensen Solås.

Hun sier Høyre har strukket seg langt for å komme til enighet om uttalelsen.
- Vi har hatt en rekke samtaler for å komme alle partene i møte, men vi har dessverre møtt liten vilje til enighet. Høyre anså heller ikke det som et problem at man kunne ha forskjellige syn i saken hvis man ikke greide å komme til enighet, sier Solås.

Fylkesleder i Nordland Høyre, Jonny Finstad, understreker at Høyre vil fortsette å jobbe til det beste for fylkets innbyggere. Partiet vil dermed holde døren åpen for alle partier som ønsker å føre en trygg og forutsigbar politikk for Nordland.
- Vi er stolte av alt vi har fått til i fylkesrådet sammen med Ap og KrF, og ikke minst av jobben våre fylkesråder Beate Bø Nilsen og Oddleiv Olavsen har gjort. Høyre vil nå se fremover og vil alltid søke innflytelse for å føre den beste politikken for Nordlands innbyggere, sier Finstad.

For ytterligere kommentarer, kontakt Bente Anita Kristensen Solås på telefon 99263800.