I Dagsavisen 4. mars viser Høyres arbeidspolitiske talsperson til fem konkrete punkter der han mener Arbeiderpartiet har forlatt den såkalte arbeidslinjen, det vil si å sikre flest mulige i jobb og færrest mulig på stønad. Blant annet sier Arbeiderpartiet nei både til Høyres forslag om aktivitetsplikt for unge sosialklienter og til å senke skattene slik at det lønner seg mer å jobbe.

- Jeg sier ikke at Ap har forlatt alt i arbeidslinja. Men saken er at SV har fått dominere regjeringens politikk på området, sier Røe Isaksen til Dagsavisen.

Se link her:

- For å sikre velferden vår i framtiden er landet helt avhengig av at flest mulig er i jobb. Men også av hensyn til dem som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet er det viktig å holde fast på arbeidslinja, mener Isaksen.

Høyres forslag som Ap sier nei til:

1. Høyre vil ha aktivitetsplikt for unge sosialklienter. En andel av sosialhjelpsmottakerne er friske mennesker under 25 år. Høyre har foreslått lovpålagt aktivitetsplikt for denne gruppen – både fordi ingen bør ha anledning til å «nave» uten grunn og fordi alle studier tilsier at passivitet er nedbrytende for et ungt menneske. Dette sier Ap nei til.

2. Høyre foreslår å senke skatten på lavere inntekter slik at det skal lønne seg mer å jobbe. Dette sier Ap nei til.

3. Høyre har fremmet forslag om bruk av lønnstilskudd til de som står utenfor arbeidslivet. Ap stemte forslaget ned.

4. Høyre har fremmet forslag om å tilrettelegge bedre for funksjonshemmede som vil inn i jobb, og det i en tid hvor yrkesdeltakelsen for denne gruppen faller. Ap stemte forslaget ned.

5. Høyre vil levealdersjustere uførepensjonister på lik linje med arbeidsaktive. Det betyr at en sliter på 65 år som går av med pensjon får sin pensjon levealdersjustert fullt ut, mens en ufør på samme alder skjermes for halve levealdersjusteringen. Ap sier nei til dette, selv om de tidligere var for nettopp dette.