I forkant av Høyres landsmøte arrangerte Torbjørn Røe Isaksen et seminar for fagorganiserte Høyrefolk på Stortinget. Seminaret ble en bekreftelse på at Høyre – til tross for Arbeiderpartiets skremselspropaganda – også er et parti for fagorganiserte.

I høst viste Aps interne måling at Høyre/Frp har en oppslutning på 39 prosent i fagbevegelsen, mens Ap hadde et knapt forsprang på 41 prosent. Likevel brukte ledelsen i LO og Arbeiderpartiet LO-kongressen sist helg til å advare mot Høyre i regjering.

– Ap forsøker å late som at hvis du er du fagorganisert, kan du ikke stemme Høyre. Det kan vi ikke godta. Høyre hadde ikke ligget på over 30 prosent på målingene hvis ikke det var for at mange som var organisert stemmer Høyre, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.

Med nytt program for arbeidslivspolitikken håper Høyre å kapre flere fagorganiserte. På Høyres landsmøte ble det blant annet vedtatt å frede sykelønnsordningen og å beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå.

– Vi vet det er mange fagorganiserte som støtter Høyres politikk når det gjelder for eksempel skolepolitikken og justispolitikken. Vår arbeidslivspolitikk skal ikke stå i veien for at disse skal kunne stemme Høyre.

– Ap kan ikke ta de fagorganiserte for gitt. Det har de gjort for lenge, sier Røe Isaksen til Aftenposten.

– For mange er det en barriere å stemme på Høyre. De er bekymret: På det verste har det hørt ut som Høyre er imot organiserte. Det er viktig å understreke at vi er for et organisert arbeidsliv. Den grunnleggende tryggheten i norsk arbeidsliv ligger fast. Vi kommer ikke til å være enig med LOs ledelse i stort og smått, men vi vil etterstrebe et godt samarbeid, sier Røe Isaksen.

Les hele saken i Aftenposten her.